Migrationsverket, Nationella operativa avdelningen, Utlandsenheterna

På Migrationsverket är vi cirka 6 000 personer som arbetar med en av vår tids stora samhällsfrågor och med uppgif­ter som rör människors liv och framtid. Vårt jobb är viktigt på riktigt!

Utlandsenhet 1 söker en migrationssambandsman med placering vid Sveriges ambassad i Washington DC, USA. Som migrationssambandsman är du en del av Migrationsverkets utlandsenheter och tjänsten innebär ett omfattande samarbete med utlandsenheternas backoffice i Sverige och andra utlandsmyndigheter.  

I uppdraget ingår förutom att leda och ansvara för verksamheten vid ambassadens migrationssektion att ha ett övergripande ansvar för utveckling av migrationsuppdraget vid övriga utlandsmyndigheter i Amerika i syfte att öka effektivitet och kvalitet. Resor inom regionen förekommer. Amerika-regionen består i nuläget av ca tio utlandsmyndigheter.

Vad gör en migrationssambandsman?
I ditt arbete som migrationssambandsman leder och samordnar du migrationsverksamheten vid utlandsmyndighetens migrationssektion lokalt och regionalt. Ansvaret kommer innefatta ett stort ansvar att bedriva utvecklingsarbete inom Amerika-regionen.

Arbetet kan bland annat innebära att du:

 • leder och samordnar migrationsverksamheten lokalt och regionalt
 • säkerställer kontinuerlig kompetensutveckling i regionen för migrationsfrågor
 • följer upp verksamheten vid utlandsmyndigheterna i regionen
 • bistår med underlag för ställningstaganden kring resurssättning och- fördelning inom migrationsverksamheten i regionen
 • identifierar och driver utvecklingsprojekt i regionen i syfte att öka kvalité och effektivitet inom migrationsverksamheten
 • implementerar fastställda uppdrag och åtgärder enligt Migrationsverkets beslut om regionalisering av verksamheten
 • samarbetar och samverkar med Migrationsverkets utlandsenheter
 • deltar i och rapporterar från Schengenmöten
 • rapporterar om verksamheten
 • ingår i ambassadens ledningsgrupp
 • håller utvecklings- och lönesamtal med lokalt anställd personal
 • företräder Migrationsverket i nationella och internationella samverkansgrupper och möten rörande migration i regionen
 • vid behov fattar beslut i migrationsärenden enligt delegation.

Vem är du?
Mycket stor vikt läggs vid personlig lämplighet, där gott omdöme, god samarbetsförmåga och skicklighet att kommunicera – både muntligt och skriftligt - är centrala komponenter. Mot bakgrund av att uppdraget innebär att leda förändrings- och utvecklingsarbetet i regionen behöver du vara starkt resultatorienterad, drivande, uthållig och energisk med god förmåga att leda och samarbeta med andra.

Det är angeläget att du har god människokännedom, är beslutsför och prestigelös och har genuin servicekänsla. Du är social och kontaktskapande samt har hög anpassningsförmåga och kan snabbt ta till dig och omsätta information. Du har förmåga att hantera en i perioder hög arbetsbelastning, att prioritera och självständigt ansvara för ditt arbete. Du behöver kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

Du som söker har:

 • Dokumenterad erfarenhet av arbete i en ledarskapsroll
 • Erfarenhet av att bedriva utvecklings- och förändringsarbete
 • Flerårig erfarenhet av att arbeta med migrationsärenden, i synnerhet tillståndsärenden, samt väl insatt i på utlandsmyndigheterna förekommande ärendetyper och migrationsfrågor i allmänhet
 • Erfarenhet från arbete vid utlandsmyndighet i arbetsledande ställning
 • Mycket goda dokumenterade kunskaper i svenska och engelska – såväl skriftliga som muntliga
 • Svenskt medborgarskap.

Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet av migrationsverksamheten i den aktuella regionen
 • Erfarenhet av att ha arbetat som migrationssambandsman
 • Kunskap om Migrationsverkets pågående utvecklingsarbete inom utlandsverksamheten
 • Du är eller har varit chef
 • Erfarenhet av projektledning eller arbete i projekt

Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) kommer föregå beslut om anställning varför krav på svenskt medborgarskap ställs på denna tjänst.

Kontroll av förekomsten av otillåtna slagningar i Migrationsverkets verksamhetssystem görs i samband
med rekryteringsprocessen. Du kommer inte att vara aktuell för anställning om du utfört otillåtna slagningar i systemen. Tillsättning sker efter förankring med berörd ambassadör.

Upplysningar
Tillsättning är beroende av att erforderliga beslut om stationering fattas.
Tillträde under september 2024, med tillgänglighet innan dess för förberedande åtgärder som utbildning, hälsoundersökning, passansökan, säkerhetsutbildning etc.
Tjänsten är tidsbegränsad till och med den 31augusti 2026. Eventuellt kan förlängning bli aktuell.
Anställningen omfattas av URA-avtalet och Migrationsverkets riktlinjer för URA. Efter avslutat utlandsuppdrag återgår du till din grundanställning inom Migrationsverket.

Vill du veta mer
Vill du veta mer om rollen och anställningen kan du kontakta: Petter Hammarbäck tillförordnad enhetschef utlandsenhet 1, tel.010-485 53 82

Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 21 juni 2024. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem Varbi.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning tillämpas
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Washington DC
Län District of Columbia
Land U.S.A
Referensnummer 3.3.1-2024-7979
Kontakt
 • Petter Hammarbäck, 010-4855382
Publicerat 2024-05-31
Sista ansökningsdag 2024-06-21

Tillbaka till lediga jobb