Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region väst

På Migrationsverket är vi cirka 6 000 personer som arbetar med en av vår tids stora samhällsfrågor och med uppgif­ter som rör människors liv och framtid. Vårt jobb är viktigt på riktigt!

Vi söker beslutsfattare till prövningsverksamheterna i Göteborg och Mölndal. Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där ständiga förbättringar och mötet med människor står i fokus.

Vad gör en beslutsfattare?
Som beslutsfattare ger du stöd och utvecklar dina kollegor i rättslig tillämpning, sakfrågor och utredningsmetodik. Du identifierar och analyserar utvecklingsområden och tar fram förbättringsförslag. För enhetens räkning inhämtar och upprätthåller du kunskap samt bevakar standards, riktlinjer och praxis. Som beslutsfattare är du flexibel och redo att själv utreda och driva ärenden när så är påkallat. 

Du handlägger, utreder och beslutar i ärenden med stöd av lagar och förordningar. Besluten du fattar har rättslig verkan för enskilda personer och påverkar deras rätt till förmåner, rättigheter och skyldigheter. Du hanterar överklaganden och följer upp ärenden i samband med föredragningar för att säkerställa en hög rättslig kvalitet. I arbetsuppgifterna ingår att göra sekretessbedömningar inför att uppgifter lämnas ut samt att administrera akter och handlingar i ärenden. Du arbetar även med att vägleda och ge service till personer som har ett ärenden hos Migrationsverket och till andra intressenter som har frågor av olika slag.

Vem är du?
Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Anpassar sättet att förmedla sitt budskap till mottagaren. Är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Lägger ner stor vikt vid att man lever upp till dessa. Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp. Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Förändrar din inriktning när målen ändras.

I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.

Du som söker har

Akademisk utbildning med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning Några års aktuell erfarenhet av att handlägga kvalificerade förvaltningsrättsliga ärenden Aktuell erfarenhet av ärendehantering enligt tillämplig lagstiftning God kunskap i förvaltnings- och utlänningslagen God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska Goda kunskaper i Officepaketet God erfarenhet av prövningsärenden inom Migrationsverket

Det är meriterande om du har

Erfarenhet av att förmedla kunskap inom rättslig tillämpning Erfarenhet av coachande förhållningssätt Aktuell erfarenhet av arbete som beslutsfattare inom Migrationsverket 


Upplysningar 

Anställningsform: Rekryteringen avser tillsvidareanställningar, vikariat samt särskild visstid.

Arbetstider: Kontorstid
Vi tillämpar individuell lönesättning. 
Placering: Göteborg eller Mölndal
Tillträde: 241001

Rekryteringsarbetet och även tillsättningar kommer att ske löpande.  Vi kommer att prioritera urval till tillsvidareanställningar, därefter förlängningar och sist eventuella nyrekryteringar. Då vi inleder rekryteringsarbetet med god framförhållning beräknas vi inte kunna avsluta processen förrän i början av september.

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet .

Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) är ett krav för kandidater som är aktuella för tjänst inom medborgarskapsprövningen. Utifrån detta föreligger också krav på svenskt medborgarskap. Anställningen förutsätter därför en godkänd säkerhetsprövning.


Vill du veta mer 

Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef:

                      Charlotte Marie, enhetschef, 010-851609

                      Camilla Granlund, enhetschef, 010-4851976

                      Leif Andersson, enhetschef, 010-4857675

Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 17 juni 2024. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

 

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 50
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg eller Mölndal
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 3.3.1-2024-8291
Kontakt
  • Leif Andersson, 010-4857675
  • Charlotte Marie, 010-4851609
  • Camilla Granlund, 010-4851976
Publicerat 2024-06-18
Sista ansökningsdag 2024-06-21

Tillbaka till lediga jobb