Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region syd

Vi söker teamledare till förvaret i Ljungbyhed. Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö där ständiga förbättringar och mötet med människor står i fokus.

Vid en förvarsenhet placeras frihetsberövade människor som fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut och som behöver finnas tillgängliga för verkställighet. En person kan också tas i förvar om rätten att vistas i landet eller identiteten behöver utredas. Förvaret är en sluten enhet och verksamheten bedrivs dygnet runt. Arbetet utgår från gällande lagstiftning där rättssäkerhet, värdighet och trygghet är viktigt.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som teamledare företräder du arbetsgivaren och stödjer närmaste chef i det operativa ledningsarbetet på enheten. Det innebär att du fördelar resurser, samordnar och följer upp teamets dagliga arbete och rapporterar löpande till enhetschefen. Genom ett coachande förhållningssätt vägleder du medarbetarna i teamet.

Du leder teamet mot resultat och måluppfyllelse och säkerställer att standarder följs. Du driver arbetet med att ständigt förbättra metoder och arbetssätt. Som teamledare medverkar du till att enheten har bra förutsättningar i form av en utvecklande arbetsmiljö, rätt kompetens, rimlig arbetsbelastning, tydliga mål och en god planering.

Arbetet som teamledare på Migrationsverkets förvar ställer krav på att man som teamledare har god kännedom och kunskap om handläggning av aktuella ärendeslag. Viss handläggning kan förekomma.

Personliga kompetenser
Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektiv nå gemensamma mål, samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet. Du arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har väl grundade och tydliga värderingar och förmåga att tänka begreppsmässigt på frågor ur ett etiskt perspektiv. Styrs av etik och värderingar i avgörande situationer i arbetet. Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Väger samman komplex information och olika typer av hänsynstagande och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheter i förändringar.

Krav

 • Akademisk utbildning med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning alternativt annan motsvarande utbildning
 • Aktuell erfarenhet av arbete i låst miljö, t ex Migrationsverkets förvarsverksamhet, Kriminalvården eller rättspsykiatri
 • Aktuell erfarenhet av handläggning av utlänningsärenden
 • God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
 • Goda kunskaper i Officepaketet
 • B-körkort

Meriter

 • Erfarenhet av att leda och utveckla grupper och/eller individer
 • Erfarenhet av coachande ledarskap
 • Kunskap om samtals- och utredningsmetodik
 • Erfarenhet av ledande position i låst miljö
 • Aktuell erfarenhet som handläggare på Migrationsverket, främst kring återvändande och förvar

Upplysningar
Anställningsform: Vikariat t o m 2023-08-31
Arbetstider: Schemalagd arbetstid dag/kväll eller natt. Helgarbete förekommer även.
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Placering: Ljungbyhed
Tillträde: 2023-01-01 eller enligt överenskommelse

Vill du veta mer

Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.

Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 4 december 2022. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning tillämpas.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Ljungbyhed
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 3.3.1-2022-24636
Kontakt
 • Michael Åström, 010-2036467
Publicerat 2022-11-22
Sista ansökningsdag 2022-12-04

Tillbaka till lediga jobb