Migrationsverket, Operativ verksamhet, Nationella operativa avdelningen

Migrationsverket, Nationella Operativa avdelningen söker en regional ID-sambandsman för placering vid ambassaden i Nairobi med tillträde hösten 2022. Tjänsten omfattar ett regionalt ansvar att stödja ID-hanteringen vid ytterligare ett antal utlandsmyndigheter i regionen.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som regional ID-sambandsman kommer du, tillsammans med dina kollegor med motsvarande uppdrag, att utgöra Migrationsverkets primära kompetens inom området utanför Sverige. Du ska ha regelbunden kontakt med den personal som i övrigt arbetar med ID-frågor i regionen. Även fysiska besök i regionen ska företas i syfte att bidra i arbetet med att säkerställa genomförandet av att införa rutiner, kvalitetssäkra respektive utlandsmyndighets arbete med ID-frågor och regelbundet kompetensutveckla personalen. Du ska bidra till att Migrationsverket kan säkerställa en enhetlig identitets- och dokumentkontroll samtidigt som du regionalt ansvarar för omvärldsbevakning inom området och sammanställer statistik. Vidare förväntas att du har en nära kontakt med kollegor vid övriga länders utlandsmyndigheter i regionen gällande trender som rör förfalskningar, bedrägerier och annat missbruk samt att du har en nära kontakt med utsändande enhet och ID-enheten. Som utsänd för Migrationsverket har du en viktig roll som representant för Sverige, Migrationsverket och utlandsmyndigheten. Innan du sänds ut kommer du att genomgå utbildning utifrån ditt behov. Under tiden som du är utsänd är du anställd av utlandsenhet 2 vid utlandssektionen, Nationella operativa avdelningen. Efter tjänstgöringen återgår du till din ordinarie tjänst.

 

Arbetet kommer bland annat innebära att du:

 • Säkerställer att medarbetare vid utlandsmyndigheterna i regionen har kompetens för att kontrollera identitetshandlingar och andra dokument som inkommer i ansökningar om uppehållstillstånd och visering.
 • Löpande ger stöd till utlandsmyndigheterna i regionen.
 • Löpande rapporterar till Migrationsverket om trender och för statistik över antalet manipulerade handlingar och förfalskningar.
 • Etablerar och upprätthåller nätverk med ID-experter från andra länder och berörda organisationer för att inhämta och sprida kunskap som är relevant för området
 • Löpande följer upp och utvärderar arbetssättet.

 

Personliga kompetenser

Mycket stor vikt läggs vid personlig lämplighet, där gott omdöme, flexibilitet, god samarbetsförmåga och skicklighet att kommunicera – såväl muntligt och skriftligt - är centrala komponenter. Det är angeläget att du har god människokännedom, är beslutsför och prestigelös samt har genuin servicekänsla. Du är social och kontaktskapande samt har hög anpassningsförmåga och kan snabbt ta till dig och omsätta information. Du har förmåga att prioritera och självständigt ansvara för att dina arbetsuppgifter utförs på ett effektivt sätt.

 

Krav

 • Akademisk utbildning med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet
 • Erfarenhet av dokumentgranskning och äkthetsbedömningar nivå 1 alternativt annan erfarenhet som bedöms likvärdig
 • Mycket goda dokumenterade kunskaper i svenska och engelska – såväl skriftliga som muntliga
 • Svenskt medborgarskap 

 

Meriter

 • Erfarenhet av att genomföra och hålla utbildningar
 • Dokumenterad utrednings- och analyserfarenhet
 • Erfarenhet av att arbeta internationellt
 • Erfarenhet av att förmedla kunskap inom rättslig tillämpning
 • Erfarenhet av handläggning av utlänningsärenden
 • Erfarenhet av coachande förhållningssätt
 • Erfarenhet av att arbeta med människor från andra kulturer
 • Erfarenhet av arbete i statlig myndighet
 • Relevanta språkkunskaper utöver svenska och engelska
 • Erfarenhet av Migrationsverkets datasystem och särskilt de referensdatabaser som används inom ID- området

 

Upplysningar

Tillträde enligt överenskommelse med förbehåll för att erforderliga beslut om att tjänsten ska tillsättas har tagits.

Tillgänglighet krävs innan tillträde för förberedande åtgärder som utbildning, hälsoundersökning, passansökan, säkerhetsutbildning etc. Tidigare eller senare tillträde kan komma att bli aktuellt. Tjänsten är tidsbegränsad i ett eller två år. Eventuellt kan förlängning bli aktuell. Familjevillkor kan bli aktuella för tjänsten beroende av budget. Tjänsten omfattas av URA-kontrakt och Migrationsverkets riktlinjer för tillämpning av URA i samband med utlandstjänstgöring.

 

Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) kommer föregå beslut om uppdrag varför krav på svenskt medborgarskap ställs.


Kontroll av förekomsten av otillåtna slagningar i Migrationsverkets verksamhetssystem görs i samband med tillsättningsprocessen. Du kommer inte att vara aktuell för för utlandsuppdrag om du utfört slagningar som bedömts vara otillåtna av funktionen för interna utredningar.

 

För att bli aktuell för tjänsten krävs även godkänt resultat på lämplighetstest.

 

Vid frågor är du välkommen att kontakta:

Henrik Lundberg, enhetschef utlandsenhet 1, tel. 072-1848596
Agneta Kundoori, enhetschef utlandsenhet 2, tel. 073-4209907

 

URA-villkor

Zhala Delshad Raouf, HR-partner 010-2034490

 

Tillsättningsprocessen

För frågor kring rekryteringsprocessen kontakta rekrytering@migrationsverket.se


Välkommen med din ansökan senast den 31 juli 2022. Vi tar emot din anmälan via vårt rekryteringssystem Varbi.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning tillämpas
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Nairobi
Land Kenya
Referensnummer 3.3.1-2022-14353
Kontakt
 • Henrik Lundberg, 072-1848596
 • Agneta Kundoori, 073-4209907
Publicerat 2022-06-21
Sista ansökningsdag 2022-07-31
Sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb