Migrationsverket, Huvudkontor, Planeringsavdelningen

Planeringsdirektör

Migration är en av vår tids stora frågor. Migrationsverket arbetar varje dag med människor som söker skydd, vill bo och arbeta i Sverige eller ska återvända till sitt hemland. På uppdrag av riksdag och regering bidrar vi till att säkerställa en långsiktig migrationspolitik. Som medarbetare på Migrationsverket är du varje dag en del av Sveriges förmåga att hantera utmaningarna inom det komplexa och föränderliga migrationsområdet. I vårt arbete vägleds vi av våra värdeord mod, empati och tydlighet.

Ditt uppdrag:

Migrationsverket påverkas mycket av vad som händer i omvärlden och behoven av myndighetens tjänster förändras i snabb takt. Som planeringsdirektör är ditt uppdrag är att med strategisk framåtblick utveckla, leda och styra planeringsavdelningen för att hålla högsta kvalitet på analys, planering och uppföljning av myndighetens verksamhet.

Du stödjer generaldirektören och dina chefskollegor i den strategiska utvecklingen av myndigheten med analyser och underlag för beslut kring ekonomi och budget. Du ansvarar för att avdelningen levererar prognoser och budgetunderlag med hög kvalitet till regeringen. I uppdraget ingår övergripande ansvar för myndighetens samlade redovisning samt för att de krav som framgår av regleringsbrev och instruktioner uppfylls.

Du leder arbetet genom underställda chefer för fem enheter samt ett kansli, och du utvecklar ett förtroendefullt och nära samarbete med de operativa verksamheterna såväl som med andra avdelningar på huvudkontoret.

Avdelningen har kommit långt i utvecklingen av tillitsbaserad ledning med hög grad av ansvar och förtroende för chefer och medarbetare. Som ledare ger du dina underställda chefer och medarbetare goda möjligheter att utvecklas i sina roller och genomföra sina uppdrag på bästa sätt genom att bygga vidare på utvecklingskraften, ansvarstagandet och kompetensen som finns inom avdelningen.

Planeringsdirektören rapporterar till generaldirektören och ingår i verksledningen.

Vi är flexibla avseende din bostadsort, men viktigt för oss är att du har möjlighet att vara tillgänglig på kontoret i Norrköping där merparten av avdelningen och huvudkontoret har sin hemvist.

Dina kvalifikationer:

  • Akademisk examen inom ekonomi och/eller statsvetenskap.
  • Gedigen chefserfarenhet från större statlig myndighet med ansvar för områden som verksamhetsplanering, prognoser, budgetprocesser och ekonomistyrning på strategisk ledningsnivå.
  • Erfarenhet av att leda genom underställda chefer. 
  • Mycket god erfarenhet av att arbeta med frågor av högt politiskt intresse på nationell nivå, och inom en verksamhet som kännetecknas av snabba förändringar.
  • Du behärskar svenska och engelska mycket väl i tal och skrift.
  • Chefserfarenhet från Regeringskansliet i kombination med erfarenhet från annan statlig myndighet är meriterande.   

Ledarförmåga och personliga egenskaper:

Du är en drivande och samlande kraft för att leda och utveckla Migrationsverkets planeringsprocesser med helhetssyn och strategisk framåtblick. Du har förmåga att prioritera, driva frågor framåt och åstadkomma resultat i samspel med chefer och medarbetare. Du har intresse och förmåga att skapa förtroendefulla samarbeten inom myndigheten, med Regeringskansliet och andra externa aktörer. Som ledare är du trygg och stabil och verkar för ett gott arbetsklimat. Du leder med mod, empati och tydlighet och inspirerar dina underställda chefer genom att ge dem ansvar, förtroende och stöd. Vi utgår från att du är en samhällsintresserad och omvärldsorienterad person och att du ser möjligheter, tar initiativ och uppmuntrar kreativitet.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Befattningen förutsätter svenskt medborgarskap.

Placering

I Norrköping eller Stockholm.

Om anställningen

Tjänsten är en tillsvidareanställning.

Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer föregå beslut om anställning (varför det är krav på svenskt medborgarskap). Tjänsten kan innebära krigsplacering vid Migrationsverket vid höjd beredskap och krig.

Om rekryteringsprocessen

Har du frågor kring rekryteringsprocessen och uppdraget, kontakta gärna vår konsult på ProAstri, Karin Ivarson 070-824 69 08.

Välkommen med dina ansökningshandlingar senast 28 juni via vårt rekryteringssystem.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Omgående enligt överenskommelse.
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundbyberg och Norrköping
Län Ospecificerad arbetsort
Land Sverige
Referensnummer 3.3.1-2022-11400
Publicerat 2022-06-15
Sista ansökningsdag 2022-06-28

Tillbaka till lediga jobb