Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region nord

Vi söker beslutsfattare till Migrationsverkets nationella jour på Arlanda. Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där ständiga förbättringar och mötet med människor står i fokus.

Asylprövningsenheten på Arlanda har i uppdrag att bemanna Migrationsverkets nationella jour. Utanför kontorsarbetstid tar vi ställning till handläggningsåtgärder och prövar ärenden i alla vid Migrationsverket förekommande ärendeslag som inte kan anstå till nästkommande arbetsdag, i alla vid Migrationsverket förekommande ärendeslag. Den nationella jouren bevakar också myndighetens nationella jourtelefon.

Huvudsakliga arbetsuppgifter 
Hos Asylprövningsenheten och den nationella jouren på Arlanda arbetar du i en omväxlande och lärorik miljö.

Som beslutsfattare ger du stöd och utvecklar dina kollegor i rättslig tillämpning, sakfrågor och utredningsmetodik. Du identifierar och analyserar utvecklingsområden och tar fram förbättringsförslag. För enhetens räkning inhämtar och upprätthåller du kunskap samt bevakar standards, riktlinjer och praxis.

Du handlägger, utreder och beslutar i ärenden med stöd av lagar och förordningar. Besluten du fattar har rättslig verkan för enskilda personer och påverkar deras rätt till förmåner, rättigheter och skyldigheter. Du hanterar överklaganden och följer upp ärenden i samband med föredragningar för att säkerställa en hög rättslig kvalitet. I arbetsuppgifterna ingår att göra sekretessbedömningar inför att uppgifter lämnas ut samt att administrera akter och handlingar i ärenden. Du arbetar även med att vägleda och ge service till personer som har ett ärenden hos Migrationsverket och till andra intressenter som har frågor av olika slag. 

Under arbetstid som är schemalagd till kontorsarbetstid vardagar arbetar du omväxlande som beslutsfattare i asylprövning och i den nationella jouren. Under kvälls- och nattpass och under helger leder du arbetet i Migrationsverkets nationella jour. Som beslutsfattare i jouren är du ensamt ansvarig för de frågor som jouren hanterar och för arbetsledning av de medarbetare som är knutna till jouren.

Personliga kompetenser
Du är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer. Behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Anpassar sättet att förmedla sitt budskap till mottagaren. Du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard och lägger ner stor vikt vid att man lever upp till dessa. Vidare kommunicerar du på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter och påminner och följer upp. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.

Krav

 • Akademisk utbildning med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning
 • Några års erfarenhet av att handlägga kvalificerade förvaltningsrättsliga ärenden
 • Erfarenhet av professionellt bemötande av människor i utsatta situationer
 • Hantering av ärenden enligt tillämplig lagstiftning
 • Bred kunskap om Migrationsverkets olika processer och ärendeslag
 • God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
 • Goda kunskaper i Officepaketet
 • God kunskap i förvaltnings- och utlänningslagen
 • Svenskt medborgarskap

Meriter

 • Erfarenhet av arbete på Migrationsverkets nationella jour
 • Erfarenhet av att förmedla kunskap inom rättslig tillämpning
 • Erfarenhet av arbete inom Migrationsverkets prövningsverksamhet
 • Erfarenhet av samverkan med andra myndigheter

Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) kommer föregå beslut om anställning varför krav på svenskt medborgarskap ställs på denna tjänst.

Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Arbetstider: Schemalagd arbetstid. Eftersom verksamheten pågår dygnet runt arbetar vi på ett treskiftsschema som innebär dag-, kvälls- och nattpass och som roterar på enhetens samtliga beslutsfattare.
Vi tillämpar individuell lönesättning och utöver grundlönen och OB-tillägg tillkommer ytterligare lönetillägg vid schemalagd arbetstid.
Placering: Arlanda
Tillträde: Enligt överenskommelse

Vill du veta mer

Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.

Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 28 april 2021. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning tillämpas
Antal lediga befattningar 5
Sysselsättningsgrad 100*%
Ort Arlanda flygplats
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 3.3.1-2021-8092
Kontakt
 • Hugo Kihlstedt, 010-485 38 48
Publicerat 2021-04-14
Sista ansökningsdag 2021-04-28

Tillbaka till lediga jobb