Fristående funktioner, Fonderna

Vi söker teamledare till funktionen för fonderna i Norrköping/Stockholm. Har du den personliga kompetens och professionella kapacitet vi söker? Då erbjuder vi ett rikt och ansvarsfullt yrkesliv med många karriärvägar.

Migrationsverket är ansvarig myndighet i Sverige för asyl-, migrations- och integrationsfonden (2014-2020). Fondens syfte är att stödja EU:s medlemsstater i arbetet med att bidra till utvecklingen av unionens gemensamma asyl- och migrationspolitik. Funktionen för fonderna, som är den förvaltande enheten på Migrationsverket, lyser ut medel till projektverksamhet inom områden asyl, integration och återvändande och som myndigheter, kommuner, frivilligorganisationer kan söka om.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som teamledare företräder du arbetsgivaren och stödjer närmaste chef i det operativa ledningsarbetet på enheten. Du har som uppgift att arbetsleda och coacha projektkoordinatorerna och ekonomerna. Du vägleder och fattar beslut i operativa frågeställningar som berör teamets arbete. Du följer upp och rapporterar teamets arbete utifrån de krav som ställs på verksamheten utifrån gällande EU-regelverk. Du ansvarar för utveckling  av en av huvudprocesserna för fonderna och ditt fokus kommer ligga på en övergripande kunskapsnivå.

Du har en daglig dialog och återkoppling om verksamhetens resultat, målsättning och resursfördelning inom teamet och till enhetschefen

Personliga kompetenser
Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet. Du arbetar bra med andra människor. Relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet och förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du har förmågan att fatta snabba beslut och agera utifrån dessa, trots begränsad information eller svåra omständigheter. Du visar omdöme under tidspress. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.

Krav
• Akademisk utbildning med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning, eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet
• Erfarenhet av processorienterat arbete
• Erfarenhet av projektledning och projekthantering
• Erfarenhet av att leda och utveckla grupper och/eller individer
• God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
• Goda kunskaper i Officepaketet

Meriter
• Erfarenhet av arbete med EU-fondförvaltning
• Erfarenhet av förvaltningsrättslig ärendehantering
• Ledarskapsutbildning
• Kunskap i ekonomisk redovisning och lagen om offentlig upphandling
• Arbete i offentlig verksamhet
• Erfarenhet av att leda i förändring

Upplysningar
Anställningsform: tillsvidare med 6 månaders provanställning
Arbetstider: kontorsarbetstider
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Placering: Norrköping eller Stockholm, resor förekommer i tjänsten
Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse

Vill du veta mer
Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned. Du kan läsa mer om funktionen för fonderna genom att klicka här.

Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 24 oktober 2018. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast
Löneform Individuell lönesättning tillämpas
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Norrköping, Stockholm
Län Östergötlands län
Land Sverige
Referensnummer 3.3.1-2018-40084
Kontakt
  • Mikael Zaar, Enhetschef, 010-4857142
Facklig företrädare
  • Östen Åström, SACO-S , 010-485 74 94
  • Linda Ivung, ST, 010-485 10 57
Publicerat 2018-10-10
Sista ansökningsdag 2018-10-24

Tillbaka till lediga jobb