logo

Ansök till Senior backendutvecklare till plattformsteam för e-tjänster


1. Hur fick du kännedom om tjänsten? *

 •   AF Platsbanken
 •   LinkedIn
 •   Facebook
 •   Indeed
 •   Instagram
 •   Migrationsverket.se
 •   Verksnätet
 •   Annons i tidning
 •   Medarbetare på Migrationsverket som tipsat
 •   Annat

2. Det krävs en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet hos Migrationsverkets medarbetare. Jag förstår vad rollen som statstjänsteman grundar sig i och har tagit del av information om den statliga värdegrunden *

 •  Ja

3. Har du relevant eftergymnasial utbildning som exempelvis KY-, högskole- eller universitetsstudier eller motsvarande kunskaper inhämtade från relevant erfarenhet? *

Ja
Nej

4. Beskriv din utbildningsbakgrund *

5. Har du flera års erfarenhet av systemutveckling? *

Ja
Nej

6. Har du erfarenhet av javautveckling (Java/javaSE/SpringBoot)? *

Ja
Nej

7. Har du erfarenhet av containerplattformar (Kubernetes/Docker)? *

Ja
Nej

8. Har du erfarenhet av att ha jobbat som scrum master? *

Ja
Nej

9. Beskriv din erfarenhet av arbete som scrum master *