logo

Ansök till Enhetschefer till Region Väst med placering i Göteborg och Mölndal


1. Hur fick du kännedom om tjänsten? *

 •   AF Platsbanken
 •   LinkedIn
 •   Facebook
 •   Indeed
 •   Instagram
 •   Migrationsverket.se
 •   Verksnätet
 •   Annons i tidning
 •   Medarbetare på Migrationsverket som tipsat
 •   Annat

2. Det krävs en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet hos Migrationsverkets medarbetare. Jag förstår vad rollen som statstjänsteman grundar sig i och har tagit del av information om den statliga värdegrunden *

 •  Ja

3. Har du chefserfarenhet med ansvar för budget, medarbetare och arbetsmiljö? *

Ja
Nej

4. Har du erfarenhet av att arbeta i offentlig verksamhet? *

Ja
Nej

5. Har du erfarenhet av ett processorienterat arbetssätt? *

Ja
Nej

6. Har du chefserfarenhet av tillitsbaserat ledarskap inom Migrationsverket och god kännedom om vårt uppdrag? *

Ja
Nej

7. Om ja, beskriv kort din erfarenhet. *