logo

Ansök till Migrationshandläggare till prövningsverksamheterna i Göteborg och Mölndal


1. Hur fick du kännedom om tjänsten? *

 •   AF Platsbanken
 •   LinkedIn
 •   Facebook
 •   Indeed
 •   Instagram
 •   Migrationsverket.se
 •   Verksnätet
 •   Annons i tidning
 •   Medarbetare på Migrationsverket som tipsat
 •   Annat

2. Det krävs en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet hos Migrationsverkets medarbetare. Jag förstår vad rollen som statstjänsteman grundar sig i och har tagit del av information om den statliga värdegrunden *

 •  Ja

3. Har du akademisk utbildning med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet? *

Ja
Nej

4. Beskriv din utbildningsbakgrund *

5. Har du kunskap inom förvaltningsrättsliga ärenden? *

Ja
Nej

6. Beskriv hur du förvärvat dina kunskaper/erfarenheter om förvaltningsrättsliga ärenden *

7. Har du erfarenhet av arbete med förvaltningsrättsliga ärende? *

Ja
Nej

8. Har du erfarenhet av professionellt bemötande av människor i utsatta situationer? *

Ja
Nej

9. Beskriv din erfarenhet av professionellt bemötande av människor i utsatta situationer *

10. Har du utredningsvana? *

Ja
Nej

11. Beskriv din utredningserfarenhet *

12. Har du erfarenhet av arbete med krav på god service? *

Ja
Nej

13. Har du kunskaper i intervju- och samtalsmetodik? *

Ja
Nej

14. Kunskaper i intervju- och samtalsmetodik *