logo

Ansök till Migrationshandläggare (visstid) till tillståndsprövningsenheterna i Växjö


1. Hur fick du kännedom om tjänsten? *

 •   AF Platsbanken
 •   LinkedIn
 •   Facebook
 •   Indeed
 •   Instagram
 •   Migrationsverket.se
 •   Verksnätet
 •   Annons i tidning
 •   Medarbetare på Migrationsverket som tipsat
 •   Annat

2. Det krävs en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet hos Migrationsverkets medarbetare. Jag förstår vad rollen som statstjänsteman grundar sig i och har tagit del av information om den statliga värdegrunden *

 •  Ja

3. Har du akademisk utbildning med juridisk eller samhällsvetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet? *

Ja
Nej

4. Om du har annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet, vänligen ange vilken utbildning och erfarenhet du har. *

5. Har du kunskap inom förvaltningsrättsliga ärenden? *

Ja
Nej

6. Har du erfarenhet av arbete med förvaltningsrättsliga ärenden? *

Ja
Nej

7. Har du erfarenhet av utredning? *

Ja
Nej

8. Arbetar du på Migrationsverket idag? *

 •  Ja
 •  Nej