logo

Ansök till Utvecklande vikariat som migrationshandläggare till förvaret i Ljungbyhed


1. Hur fick du kännedom om tjänsten? *

 •   AF Platsbanken
 •   LinkedIn
 •   Facebook
 •   Indeed
 •   Instagram
 •   Migrationsverket.se
 •   Verksnätet
 •   Annons i tidning
 •   Medarbetare på Migrationsverket som tipsat
 •   Annat

2. Det krävs en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet hos Migrationsverkets medarbetare. Jag förstår vad rollen som statstjänsteman grundar sig i och har tagit del av information om den statliga värdegrunden *

 •  Ja

3. Har du akademisk utbildning med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet? *

Ja
Nej

4. Har du erfarenhet av arbete med förvaltningsrättsliga ärenden? *

Ja
Nej

5. Har du erfarenhet av arbete på förvar eller liknande verksamhet? *

Ja
Nej

6. Beskriv kortfattat var och i vilken roll du förvärvat din erfarenhet av arbete på förvar eller liknande verksamhet *

0 / 500

7. Har du god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift både på svenska och på engelska? *

Ja
Nej

8. Har du erfarenhet av något av följande områden? *

 •  Erfarenhet av arbete med professionellt bemötande
 •  Erfarenhet av arbete med krav på god service
 •  Nej jag har inte erfarenhet inom något av dessa områden

9. Beskriv kortfattat hur du förvärvat erfarenheten av ovanstående områden, skriv annars "ingen erfarenhet" *

0 / 1000

10. Arbetar du på Migrationsverket idag eller har du tidigare varit anställd hos oss? *

 •  Anställd idag
 •  Tidigare anställd
 •  Inte anställd