logo

Ansök till Säkerhetshandläggare till förvaret i Kållered/Mölndal


1. Hur fick du kännedom om tjänsten? *

 •   AF Platsbanken
 •   LinkedIn
 •   Facebook
 •   Indeed
 •   Instagram
 •   Migrationsverket.se
 •   Verksnätet
 •   Annons i tidning
 •   Medarbetare på Migrationsverket som tipsat
 •   Annat

2. Det krävs en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet hos Migrationsverkets medarbetare. Jag förstår vad rollen som statstjänsteman grundar sig i och har tagit del av information om den statliga värdegrunden *

 •  Ja

3. Har du akademisk utbildning med inriktning mot teknisk säkerhet-, risk- eller krishantering eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet? *

Ja
Nej

4. Om du har annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet, vänligen ange vilken utbildning och erfarenhet du har. *

5. Har du erfarenhet av säkerhetsarbete, exempelvis inom lokalsäkerhet och säkerhetsteknik? *

Ja
Nej

6. Beskriv din erfarenhet av säkerhetsarbete, exempelvis inom lokalsäkerhet och säkerhetsteknik. *

7. Har du erfarenhet av kontinuitetsplanering inom säkerhets,- avbrott och krisplan? *

Ja
Nej

8. Beskriv din erfarenhet av kontinuitetsplanering inom säkerhets,- avbrott och krisplan. *

9. Har du erfarenhet av ledarskap i svåra situationer? *

Ja
Nej

10. Beskriv din erfarenhet av ledarskap i svåra situationer. *

11. Har du god kunskap om samt erfarenhet av arbete med befintlig lagstiftning inom säkerhetsskyddslag, arbetsmiljölag? *

Ja
Nej

12. Beskriv din kunskap om samt erfarenhet av arbete med befintlig lagstiftning inom säkerhetsskyddslag, arbetsmiljölag etc. *

13. Har du erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet? *

Ja
Nej

14. Har du kunskap om säkerhetsrutiner i låst miljö? *

Ja
Nej

15. Har du erfarenhet av arbete enligt aktivitetsbaserat arbetssätt? *

Ja
Nej

16. Har du erfarenhet av arbete i projektform, med fastighetssäkerhet? *

Ja
Nej

17. Har du B-körkort? *

Ja
Nej

18. Arbetar du på Migrationsverket idag? *

 •  Ja
 •  Nej