logo

Ansök till IT-specialist inom nätverk till infrastrukturenheten


1. Hur fick du kännedom om tjänsten? *

 •   AF Platsbanken
 •   LinkedIn
 •   Facebook
 •   Indeed
 •   Instagram
 •   Migrationsverket.se
 •   Verksnätet
 •   Annons i tidning
 •   Medarbetare på Migrationsverket som tipsat
 •   Annat

2. Har du högskoleutbildning inom IT-området eller motsvarande kunskaper förvärvade genom arbetslivserfarenhet? *

Ja
Nej

3. Har du flerårig erfarenhet av tekniskt arbete inom områdena routing, switching, och brandväggar? *

Ja
Nej

4. Har du erfarenhet från arbete i större organisationer? *

Ja
Nej

5. Har du erfarenhet av metoder, plattformar och verktyg för Continuous Delivery och DevOps? *

Ja
Nej

6. Har du utbildningar och certifieringar inom infrastrukturområdet? *

 •   Om ja, ange nedan vilka utbildningar och certifieringar
 •   Nej