logo

Ansök till Kravanalytiker till systemutvecklingsenhet i Norrköping


1. Hur fick du kännedom om tjänsten? *

  •   AF Platsbanken
  •   LinkedIn
  •   Facebook
  •   Indeed
  •   Instagram
  •   Migrationsverket.se
  •   Verksnätet
  •   Annons i tidning
  •   Medarbetare på Migrationsverket som tipsat
  •   Annat

2. Har du relevant högskoleutbildning eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig? *

Ja
Nej

3. Ange din utbildningsbakgrund *

4. Har du minst 2 års erfarenhet av att planera, leda och genomföra aktiviteter för att kartlägga behov och formulera krav baserat på detta? *

Ja
Nej

5. Har du erfarenhet av att arbeta med krav vid agil systemutveckling? *

Ja
Nej

6. Beskriv din erfarenhet av att arbeta med krav vid agil systemutveckling. *

7. Har du erfarenhet av att arbeta inom stat eller kommun? *

Ja
Nej

8. Har du kunskap inom tjänstedesign och/eller user research? *

Ja
Nej