logo

Ansök till Erfarna IT-arkitekter till Migrationsverket i Norrköping


1. Hur fick du kännedom om tjänsten? *

  •   AF Platsbanken
  •   LinkedIn
  •   Facebook
  •   Indeed
  •   Instagram
  •   Migrationsverket.se
  •   Verksnätet
  •   Annons i tidning
  •   Medarbetare på Migrationsverket som tipsat
  •   Annat

2. Har du högskoleutbildning inom IT-området alternativt annan utbildning i kombination med kunskaper förvärvade genom arbetslivserfarenhet? *

Ja
Nej

3. Har du erfarenhet av att ha arbetat med it-arkitekturarbete i form av arkitekturmetoder, verktyg och processer? *

Ja
Nej

4. Beskriv din erfarenhet av arbetat med IT-arkitektur *

5. Har du erfarenhet av modellering, exempelvis i modelleringsspråk som Archimate, UML? *

Ja
Nej