logo

Ansök till Senior utvecklare med inriktning eventplattform


1. Hur fick du kännedom om tjänsten? *

  •   AF Platsbanken
  •   LinkedIn
  •   Facebook
  •   Indeed
  •   Instagram
  •   Migrationsverket.se
  •   Verksnätet
  •   Annons i tidning
  •   Medarbetare på Migrationsverket som tipsat
  •   Annat

2. Har du relevant eftergymnasial utbildning som exempelvis KY-, högskole- eller universitetsstudier eller motsvarande kunskaper inhämtade från relevant erfarenhet? *

Ja
Nej

3. Har du minst 5 års erfarenhet av systemutveckling? *

Ja
Nej

4. Har du erfarenhet av eventplattformar såsom Kafka, RabbitMQ eller motsvarande? *

Ja
Nej

5. Beskriv din erfarenhet av eventplattformar *

6. Har du erfarenhet av moderna javabaserade ramverk? *

Ja
Nej

7. Beskriv din erfarenhet av moderna javabaserade ramverk *

8. Har du erfarenhet av containerplattformar (Kubernetes/Docker) *

Ja
Nej