logo

Ansök till Javautvecklare till verksamhetsnära team


1. Hur fick du kännedom om tjänsten? *

  •   AF Platsbanken
  •   LinkedIn
  •   Facebook
  •   Indeed
  •   Instagram
  •   Migrationsverket.se
  •   Verksnätet
  •   Annons i tidning
  •   Medarbetare på Migrationsverket som tipsat
  •   Annat

2. Har du relevant eftergymnasial utbildning som exempelvis KY-, högskole- eller universitetsstudier eller motsvarande kunskaper inhämtade från relevant erfarenhet? *

Ja
Nej

3. Har du erfarenhet av systemutveckling? *

Ja
Nej

4. Beskriv din erfarenhet av systemutveckling *

5. Har du erfarenhet av javautveckling (Java/javaEE/javaSE)? *

Ja
Nej

6. Beskriv din erfarenhet av javautveckling (Java/javaEE/javaSE) *

7. Har du erfarenhet av containerplattformar (Kubernetes/Docker)? *

Ja
Nej

8. Har du erfarenhet av Continous integration/continous delivery? *

Ja
Nej