logo

Ansök till Mjukvaruarkitekt till plattforms- och systemutvecklingsenhet


1. Hur fick du kännedom om tjänsten? *

  •   AF Platsbanken
  •   LinkedIn
  •   Facebook
  •   Indeed
  •   Instagram
  •   Migrationsverket.se
  •   Verksnätet
  •   Annons i tidning
  •   Medarbetare på Migrationsverket som tipsat
  •   Annat

2. Har du högskoleutbildning inom IT-området alternativt annan utbildning i kombination med kunskaper förvärvade genom arbetslivserfarenhet? *

Ja
Nej

3. Har du erfarenhet av att ha arbetat med IT-arkitekturarbete i form av arkitekturmetoder, verktyg och processer? *

Ja
Nej

4. Beskriv din erfarenhet av att ha arbetat med IT-arkitektur *

5. Har du erfarenhet av modellering? *

Ja
Nej

6. Har du certifieringar eller utbildningar inom arkitekturområdet, exempelvis TOGAF, CITA-x, DFK-CIA? *

Ja
Nej