logo

Ansök till Senior systemutvecklare till plattforms- och systemutvecklingsenheter


1. Hur fick du kännedom om tjänsten? *

  •   AF Platsbanken
  •   LinkedIn
  •   Facebook
  •   Indeed
  •   Instagram
  •   Migrationsverket.se
  •   Verksnätet
  •   Annons i tidning
  •   Medarbetare på Migrationsverket som tipsat
  •   Annat

2. Har du relevant eftergymnasial utbildning som exempelvis KY-, högskole- eller universitetsstudier eller motsvarande kunskaper inhämtade från relevant erfarenhet? *

Ja
Nej

3. Ange din utbildningsbakgrund *

4. Har du minst 5 års erfarenhet av systemutveckling? *

Ja
Nej

5. Har du erfarenhet av containerplattformar (Kubernetes/Docker)? *

Ja
Nej

6. Har du erfarenhet av moderna javabaserade ramverk? *

Ja
Nej

7. Har du erfarenhet av DevOps, CI/CD och agila metoder? *

Ja
Nej

8. Beskriv din erfarenhet av DevOps, CI/CD och agila metoder *