logo

Ansök till Migrationshandläggare till förvaret i Märsta- Sommarvikarier


1. Har du akademisk utbildning med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet? *

Ja
Nej

2. Om du har annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet, vänligen ange vilken utbildning och erfarenhet du har. *

3. Har du kunskap inom förvaltningsrättsliga ärenden? *

Ja
Nej

4. Har du erfarenhet av arbete med förvaltningsrättsliga ärenden? *

Ja
Nej

5. Om ja, beskriv din erfarenhet och/eller kunskap inom förvaltningsrättsliga ärenden samt hur du förvärvat och tillämpat den. *

6. Har du erfarenhet av professionellt bemötande? *

Ja
Nej

7. Beskriv din erfarenhet av professionellt bemötande *

8. Har du erfarenhet av arbete med krav på god service? *

Ja
Nej

9. Arbetar du på Migrationsverket idag? *

  •  Ja
  •  Nej