logo

Ansök till HR-specialist med inriktning lön


1. Har du högskoleutbildning inom HR alternativt annan utbildning som bedöms lämplig i kombination med arbetslivserfarenhet som bedöms lämplig för befattningen? *

Ja
Nej

2. Vänligen ange vilken utbildning du har. *

3. Har du erfarenhet av att arbeta i ekonomi- och personaladministrationssystem (t.ex. Raindance, Palasso och Agresso)? *

Ja
Nej

4. Beskriv din erfarenhet av att arbeta i ekonomi- och personaladministrationssystem (t.ex. Raindance, Palasso och Agresso) *

5. Har du kunskap i arbetsrätt? *

Ja
Nej

6. Beskriv din kunskap i arbetsrätt samt hur du har förvärvat den. *

7. Har du erfarenhet av att ha arbetat i en serviceinriktad roll som krävt kundbemötande? *

Ja
Nej

8. Har du erfarenhet av adminstrativt arbete inom offentlig verksamhet? *

Ja
Nej

9. Beskriv din erfarenhet av en administrativt roll inom offentlig verksamhet *

10. Har du erfarenhet av att ha arbetat som lönehandläggare? *

Ja
Nej

11. Har du erfarenhet av att arbeta verksamhetsnära med HR-frågor? *

Ja
Nej

12. Beskriv din erfarenhet av att arbeta verksamhetsnära med HR-frågor. *

13. Har du erfarenhet av att bygga upp en HR-support? *

Ja
Nej