Operativ verksamhet, Förvar

Teamledare till förvaret i Märsta

Vid en förvarsenhet placeras frihetsberövade människor som fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut och som behöver finnas tillgängliga för verkställighet. En person kan också tas i förvar om rätten att vistas i landet eller identiteten behöver utredas. Förvaret är en sluten enhet och verksamheten bedrivs dygnet runt. Arbetet utgår från gällande lagstiftning där rättssäkerhet, värdighet och trygghet är viktigt.

Förvaret ansvarar för att tillhandahålla förvarsplatser för Migrationsverket, Polisen, migrationsdomstolarna och regeringen. Idag bedrivs verksamheten vid sex enheter fördelade över hela landet. På dessa enheter sköts bland annat handläggning kring återvändande samt service, stöd och transporter. På förvaret i Märsta arbetar ca 250 medarbetare.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som teamledare företräder du arbetsgivaren och stödjer närmaste chef i det operativa ledningsarbetet på enheten. Det innebär att du fördelar resurser, samordnar och följer upp teamets dagliga arbete och rapporterar löpande till enhetschefen. Genom ett coachande förhållningssätt vägleder du medarbetarna i teamet.

Du leder teamet mot resultat och måluppfyllelse och säkerställer att standarder följs. Du driver arbetet med att ständigt förbättra metoder och arbetssätt. Som teamledare medverkar du till att enheten har bra förutsättningar i form av en utvecklande arbetsmiljö, rätt kompetens, rimlig arbetsbelastning, tydliga mål och en god planering.

Personliga kompetenser

Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål och samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Du skapar engagemang och delaktighet.

Vidare arbetar du bra med andra människor, lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du fattar snabba beslut och agerar utifrån dessa, trots begränsad information eller svåra omständigheter. Du visar omdöme under tidspress och behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.

Krav

  • Akademisk utbildning med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning, eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet.
  • Arbete i offentlig verksamhet.
  • Erfarenhet av att arbeta med frihetsberövade personer.
  • Erfarenhet av att leda och utveckla grupper.
  • God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
  • Goda kunskaper i Officepaketet.

Meriter

  • Ledarskapsutbildning
  • Coachande ledarskap
  • Erfarenhet av att leda i förändring
  • Erfarenhet av förvaltningsrättslig ärendehantering

Upplysningar

Anställningsform: tillsvidare med inledande provanställning.

Arbetstider: schemalagd arbetstid. Tjänsten är förlagd dag och kväll. Helgarbete förekommer var tredje helg.

Vi tillämpar individuell lönesättning.

Placering: Märsta

Tillträde: Så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med dina ansökningshandlingar. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Omgående enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 4
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Märsta
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 3.3.1-2019-36452
Publicerat 2019-10-15
Sista ansökningsdag 2019-11-03

Wróć do ofert pracy