Operativ verksamhet, Förvar

Operativ verksamhet, Förvar

Beskrivning
Vid en försvarsenhet placeras frihetsberövade människor som fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut och som behöver finnas tillgängliga för verkställighet. En person kan också tas i förvar om rätten att vistas i landet eller identiteten behöver utredas. Förvaret är en sluten enhet och verksamheten bedrivs dygnet runt. Verksamheten ska utformas på ett rättssäkert, tryggt och värdigt sätt med människan i fokus.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som kvalificerat säkerhetsbiträde arbetar du med förvarets lokala säkerhetsarbete och driver det operativa arbetet med säkerhetsrelaterade frågor framåt. Du är ledningsgruppens stöd i alla säkerhetsrelaterade frågor. 

I arbetet ingår bl.a. att leda, följa upp och dokumentera arbetet kring säkerheten i arbetet. Du analyserar incidenter, utövar tillsyn och föreslår förebyggande åtgärder och föredrar säkerhetsbilden i olika mötessammanhang. Du kommer också att agera som verksamhetsrepresentant gentemot leverantörer vid nyinstallationer och ombyggnationer. Du är också enhetens kontaktperson gentemot våra leverantörer av säkerhetssystem, lås och larm, passage och bevakningstjänster vilket ställer krav på en teknisk förståelse och förmåga att företräda verksamhetens krav och önskemål . I tjänsten ingår också att se till att vår säkerhetsutrustning är i gott skick och vid behov tillsammans med inköpsansvarig införskaffa ny.

Du fördelar också arbetsuppgifter vidare inom organisationen. I tjänsten ingår också att hålla samtal och återkopplingar kring incidenter och andra händelser samt att hålla säkerhetsprövningssamtal med medarbetare som har eller ska ha särskild behörighet. Du behöver därför ha erfarenhet av samtalsmetodik och ha en hög personlig integritet för att kunna göra korrekta och relevanta bedömningar utifrån insamlat material.  Du kan också komma att hålla i vissa säkerhetsrelaterade utbildningar.

Personliga kompetenser
Som person är du lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer. Du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker. Du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och du ändrar snabbt ditt förhållningssätt till rådande situation.

Du är relationsskapande och relaterar till människor på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar,

kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. I din roll ser du till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du är självständig och har mod att agera efter din egen övertygelse. Du kommunicerar på ett tydligt sätt, säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla parter. Du påminner och följer upp.

Som Kvalificerat Säkerhetsbiträde förväntas du vara en förebild för verksamheten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet

Krav

 • Erfarenhet av arbete med kvalificerat säkerhetsarbete, exempelvis säkerhetsarbete, utredning, analys och utvärdering inom myndighet, offentlig verksamhet eller säkerhetsbolag
 • Utbildning med inriktning mot utredning av incidenter och upprätthållande av säkerhet, eller annan utbildning i kombination med för tjänsten relevant erfarenhet.
 • Kunskap om samt erfarenhet av samtalsteknik, samtalsmetodik.
 • God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
 • Goda kunskaper i Officepaketet.
 • B-körkort

Meriter

 • Högskoleutbildning
 • Erfarenhet av att arbeta med utredningar i olika former
 • Erfarenhet av ledarskap i svåra situationer.
 • Utbildning i riskhantering och/eller säkerhet
 • Erfarenhet av kontinuitetsplanering
 • God kunskap gällande befintlig lagstiftning, såsom säkerhetsskyddslag, arbetsmiljölag etc.
 • Kunskap om regler och policys för säkerhetsarbete
 • Kunskap om säkerhetsrutiner i låst miljö

Övrigt

Resor förekommer i tjänsten inom landet.

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Chefspoolen; Staffan Engberg, 0768-15 45 44 staffan.engberg@chefspoolen.se.

Ansökan
Vänligen skicka in CV och ansökan skrivna på svenska omgående via ansökningsknappen nedan.

Ansökan senast den 2019-06-18.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Flen
Län Södermanlands län
Land Sverige
Referensnummer 3.3.1-2019-21936
Kontakt
 • Staffan Engberg, 0768-154544
Publicerat 2019-06-04
Sista ansökningsdag 2019-06-18

Wróć do ofert pracy