Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region syd

På Migrationsverket är vi cirka 6 000 personer som arbetar med en av vår tids stora samhällsfrågor och med uppgif­ter som rör människors liv och framtid. Vårt jobb är viktigt på riktigt!

Vi söker säkerhetshandläggare till förvaren i Ljungbyhed och Åstorp. 

Vid en försvarsenhet placeras frihetsberövade människor som fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut och som behöver finnas tillgängliga för verkställighet. En person kan också tas i förvar om rätten att vistas i landet eller identiteten behöver utredas. Förvaret är en sluten enhet och verksamheten bedrivs dygnet runt. Arbetet utgår från gällande lagstiftning där rättssäkerhet, värdighet och trygghet är viktigt.

Som medarbetare på Migrationsverket kan du förvänta dig ett givande arbete i en dynamisk miljö som präglas av ett fokus på ständiga förbättringar, samarbete och respekt för människan. På Migrationsverket gör du skillnad och bidrar till samhällsnyttan, samtidigt som du får en trygg och stabil anställning.

Vad gör en säkerhetshandläggare?
Som säkerhetshandläggare arbetar du med förvarets lokala säkerhetsarbete och driver det operativa arbetet med säkerhetsrelaterade frågor framåt. Du är ledningsgruppens stöd i alla säkerhetsrelaterade frågor. Du har en betydande roll i det strategiska säkerhetsarbetet, med bland annat analys och uppföljning. 

Du driver personalsäkerhetsarbetet på förvaret och bidrar till kvalitetsuppföljningsarbetet inom säkerhet genom att samla statistik, genomföra analyser och uppföljningar inom säkerhetsområdet samt planera åtgärder. I det arbetet ansvarar du för säkerhets-, kris- och utrymningsplanering. Du utreder även incidenter samt ansvarar för att ta fram och uppdatera rutiner och policys inom säkerhetsområdet. Vidare ansvarar du för viss hantering av tekniska anläggningar inom säkerhetsområdet såsom tillträdesskydd och fysiskt skydd i lokaler (lokalskydd) samt förvalta och utveckla rutiner inom ditt ansvarsområde.

Du deltar i nationella säkerhetsforum tillsammans med säkerhetsansvariga på övriga förvar samt säkerhetsexperter på huvudkontoret. I samarbete med utbildningssamordnare är du även delaktig i utbildningsinsatser inom säkerhetsområdet för övriga medarbetare. Du kommer även att fungera som kontaktperson med externa aktörer såsom Kriminalvårdens nationella transportenhet, polisen etc.

Utöver detta förväntas du fungera som ett stöd för personalen på avdelningen i att upprätthålla ordning och säkerhet på avdelningen och att arbeta med att förebygga och hantera konflikter, risker, hot och våld. Du kan även behöva utföra säkerhetskontroller och visitationer.

Vem är du?
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du kan skilja på det personliga och professionella och du förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Du har en god samarbetsförmåga, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem. Du kommunicerar på ett tydligt sätt, har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren. Vidare planerar, organiserar och prioriterar du ditt arbete på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.

I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.

Du som söker har

 • Eftergymnasial utbildning med inriktning mot säkerhet eller risk- och krishantering, alternativ annan utbildning i kombination med för rollen aktuell och relevant erfarenhet
 • God kännedom kring gällande lagstiftning inom dina ansvarsområden såsom säkerhetsskyddslag, arbetsmiljölag etc
 • Kunskap om säkerhetsrutiner i låst miljö
 • God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
 • B-körkort
 • Svenskt medborgarskap

Det är meriterande om du har

 • Kunskap om kris- och kontinuitetsplanering
 • Erfarenhet av säkerhetsarbete inom offentlig verksamhet 
 • Erfarenhet av uppföljning och utredning av incidenter
 • Erfarenhet av att hålla svåra samtal, såsom säkerhetsprövningssamtal, förhör etc.

Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Arbetstider: Kontorsarbetstid. Arbete utanför kontorstid kan förekomma.
Placering: Ljungbyhed. En del av tjänsten kommer att vara placerad på förvaret i Åstorp  
Tillträde: Enligt överenskommelse
Läs om våra anställningsförmåner här.

Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras. Utifrån detta föreligger krav på svenskt medborgarskap. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning.

Ansökan

Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 19 maj 2024. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

Anställningsform Tillsvidare med provanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning tillämpas.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Ljungbyhed
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 3.3.1-2024-6512
Kontakt
 • Andreas Bengtsson, 010-2037680
Publicerat 2024-05-03
Sista ansökningsdag 2024-05-19

Tillbaka till lediga jobb