Huvudkontor, Avdelningen för verksamhetsstöd

Vi söker säkerhetshandläggare till serviceenheten med placeringsort Stockholm. Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö som präglas av mötet med människor och ett kontinuerligt lärande.


Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som säkerhetshandläggare vid Stockholms serviceenhet är du en myndighetsgemensam resurs avseende lokalsäkerhetsfrågor för våra gemensamma lokaler. Som säkerhetshandläggare agerar du rådgivare och erbjuder stöd till verksamhetens övriga enheter på orten. För att kunna bidra med detta krävs omvärldsbevakning med nätverkande både inom och utom myndigheten. Du har samordningsansvar för samtliga lokaler vilket bland annat innebär systematiskt brandskyddsarbete, tillträdesskydd, fysiskt skydd i lokaler (lokalskydd), bevakning och larmhantering, säkerhetsriskanalys, säkerhets-, kris- och utrymningsplanering samt kort- och behörighetsadministration.


Du har ett lokalt beställaransvar inom säkerhetsområdet. Vidare är du enhetens kontaktperson gentemot våra leverantörer av säkerhetssystem, lås/larm/passage, bevakning och brandskydd.


Du bidrar till förbättringsarbetet genom att du genomför analyser och uppföljningar inom samtliga områden och planerar åtgärder. Du utbildar och ansvarar för informationsspridningen till övriga säkerhetsbiträden på orten. Du följer upp och åtgärdar eventuella brister utifrån besiktningsprotokoll (gällande säkerhetsteknik) i våra lokaler. Du ansvarar för att sköta tekniska anläggningar inom säkerhetsområdet samt förvalta och utveckla rutiner inom ditt ansvarsområde.


Personliga kompetenser
Som person har du lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och du ändrar snabbt ditt förhållningssätt till rådande situation. Du är relationsskapande och relaterar till människor på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. I din roll ser du till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du är självständig och har mod att agera efter din egen övertygelse. Du kommunicerar på ett tydligt sätt, säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla parter. Du påminner och följer upp.


Krav
• Akademisk utbildning med inriktning mot säkerhet-, risk- eller krishantering eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet
• Erfarenhet av säkerhetsarbete, exempelvis inom lokalsäkerhet och säkerhetsteknik
• Erfarenhet av kontinuitetsplanering inom säkerhets,- avbrott och krisplan
• God kunskap om samt erfarenhet av arbete med befintlig lagstiftning inom säkerhetsskyddslag, arbetsmiljölag etc.
• God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
• Goda kunskaper i Officepaketet
• Svenskt medborgarskap
• B-körkort


Meriter
• Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
• Erfarenhet av arbete enligt aktivitetsbaserat arbetssätt
• Erfarenhet av arbete i projektform, med fastighetssäkerhet som lås och larm

Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) kommer att genomföras. Utifrån detta föreligger krav på svenskt medborgarskap. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning.

Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Arbetstider: Kontorsarbetstider
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Placering: Sundbyberg
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Övrigt: Tjänsten är säkerhetsklassad


Vill du veta mer
Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten kan du kontakta ansvarig enhetschef Nenad Duborija 010-485 55 09 eller teamledare Vesna Jovanovic 010-485 94 46.


Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 9 augusti 2019. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
När du registrerar din ansökan kan du komma att få besvara ett antal frågor. Fyll i frågorna så utförligt du kan eftersom ansökningar med uteblivna eller ofullständiga svar inte beaktas i lika stor utsträckning som ansökningar med utförliga svar, likväl som ansökningar med ofullständigt CV. Som en del i rekryteringsprocessen kan vi även komma att använda arbetspsykologiska tester och/eller arbetsprover.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald
Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet. I vårt arbete vägleds vi av våra värdeord mod, empati och tydlighet.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Enligt ök
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Sundbyberg
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 3.3.2-2019-26204
Publicerat 2019-07-05
Sista ansökningsdag 2019-08-09

Tilbage til Ledige stillinger